Spółdzielnia

Serwis e-BOK
Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta

Remonty i Modernizacja

Struktura Organizacyjna

Akty Prawne

Centrum Osiedlowe

Witamy wszystkich na stronach Spółdzielni Mieszkaniowej! 
Aktualności:

SPRAWOZDANIE Z WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW
Z DNIA 22.06.2011 R. (AKTUALIZACJA - FOTORELACJA)
data publikacji: 28-06-2011
news.jpg

W dniu 22 czerwca 2011 r. w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 2 przy ul. Matejki Nr 8 w Dąbrowie Tarnowskiej odbyło się Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni Mieszkaniowej.

W zebraniu któremu przewodniczył Pan Andrzej Buśko wzięło udział wielu naszych mieszkańców. Ze strony Spółdzielni uczestniczyli Członkowie Zarządu, Rady Nadzorczej, pracownicy oraz zaproszeni goście Prezes MPEC -u Andrzej Dudek, Prezes RPWiK Grzegorz Niedbała, Radca Prawny Ludwik Owsiany.

W porządku obrad przedstawiono i zatwierdzono stosowanymi uchwałami sprawozdania za 2010 rok z działalności Zarządu, Rady Nadzorczej oraz sprawozdanie finansowe.

Ponadto Członkowie podjęli uchwały w sprawach:

 • przyjęcia regulaminu Walnego Zgromadzenia Członków w 2011 roku,
 • przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 22 czerwca 2011 roku,
 • przyjęcia protokołu z Walnego Zgromadzenia Członków odbytego w dniu 25.06.2010 roku,
 • podziału nadwyżki bilansowej za 2010 rok,
 • zmian w statucie Spółdzielni
 • przyjęcia informacji z realizacji wniosków z Walnego Zgromadzania Członków odbytego w dniu 25.06.2010 r.
 • absolutorium dla Prezesa Zarządu Pana Krzysztofa Kaczmarskiego za rok 2010
 • absolutorium dla Z-cy Prezesa ds Ekonomicznych Pani Wiesławy Kądzielawa za rok 2010
 • absolutorium dla Członka Zarządu Pana Stanisława Ryczek za 2010 r.
 • oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań,
 • wyboru delegata na VII Zjazd Delegatów Małopolskiego Związku Rewizyjnego Spółdzielni Mieszkaniowych z siedzibą w Tarnowie
 • przyjęcia wniosków zgłoszonych w trakcie Walnego Zgromadzenia Członków .

Największa dyskusja toczyła się wokół problemu z dostarczaniem ciepła przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, jego ceną oraz stratami występującymi na przesyle z MPEC-u do budynków Spółdzielni.

Poruszono również sprawy zaopatrzenia w wodę dyskutowano o jakości wody jej cenie oraz niedoborach na poszczególnych blokach.

Także omówiono sprawy związane z dodatkowymi inwestycjami i termomodernizacją kolejnych budynków.

Wnioski z Walnego Zgromadzenia Członków z dnia 22.06.2011 roku

 1. Umożliwić wykonywanie odczytów liczników wody przez mieszkańców, którzy zalegają z czynszem i są w trudnej sytuacji finansowej.
 2. Odczyty ciepła na budynkach wykonywać w obecności pracownika Spółdzielni i mieszkańca danego bloku.
 3. Dokonywać likwidacji lub zakładać zawory na grzejnikach na klatkach schodowych po konsultacjach z mieszkańcami klatki. Ograniczyć możliwość manipulacji.
 4. Na stronie internetowej umieszczać szczegółowe informacje na temat rozliczenia poszczególnych bloków.
 5. Założenie drzwi do piwnic – pod rozwagę Rady Nadzorczej.
 6. Ponowne przeliczenie współczynników ciepła na parterach – zobowiązać Radę Nadzorczą.

GALERIA ZDJĘĆ
<< Pierwsza 1 2 3 Następna >>

 
galeria zdjęć | kontakt | ogłoszenia | przetargi | ciekawe linki | mapa strony

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
ul. Spadowa 8, 33-200 Dąbrowa Tarnowska
tel/fax (14)655-92-11, tel. (14)655-93-48, (14)655-93-63 (kontakt w godzinach 07.30 - 15.30),
e-mail: smdt1@wp.pl
Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieście w Krakowie, Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
Numer KRS: 0000105457, NIP: 871-000-34-14, REGON: 000486037
Numer rachunku bankowego: 95 9462 0003 2001 0000 3447 0004 (Bank Spółdzielczy w Dąbrowie Tarnowskiej)
-----------------------------------------------------------------------------------------
Copyright © 2007-2018 Spółdzielnia Mieszkaniowa w Dąbrowie Tarnowskiej
Strona zoptymalizowana pod rozdzielczość 1024x768.
Testowana w przeglądarkach: Internet Explorer 7.0, Mozilla Firefox 3.5.6, Google Chrome 3.0.195.38
spółdzielnia mieszkaniowa w dšbrowie tarnowskiej, sm, smdt, spoldzielnia, spoldzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia mieszkaniowa, spółdzielnia, dt, dšbrowa tarnowska, dabrowa, dabrowa tarnowska, sm dabrowa tarnowska, sm dšbrowa tarnowska, www.dabrowatsm.pl, dąbrowa tarnowska, sm dąbrowa tarnowska, spółdzielnia w dąbrowie tarnowskiej, spółdzielnia w dšbrowie